REGULAMIN

 Ośrodka Wczasowego Posejdon  w Pasymiu

ZASADY OGÓLNE

 1. Goście zobowiązani są do zameldowania się w chwili przyjazdu na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 2. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00, a kończy o godz. 12.00
 3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłacie na konto Ośrodka zaliczki w okresie 3 dni po zamówieniu telefonicznym lub elektronicznym w wysokości 30% kosztów pobytu.
 4. Cisza nocna obowiązuje od 22.00  do 8.00 na terenie całego Ośrodka.
 5. Na terenie Ośrodka w godzinach 22:00 do 8:00 mogą przebywać wyłącznie Goście Posejdona oraz obsługa.
 6. Wszystkie osoby nieletnie przebywające w Ośrodku muszą znajdować się pod opieką odpowiedzialnej za nich osoby dorosłej.
 7. Brama wjazdowa zamykana jest o 22.00, a otwierana o 8.00.
 8. W domkach, pokojach i domu hotelowym obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 9. Po przybyciu do Ośrodka należy dokonać formalności meldunkowych oraz uiścić obowiązujące opłaty za pobyt.
 10. Potrzeba otrzymania Faktury VAT za pobyt w Ośrodku powinna być zgłaszana    w momencie meldowania. Może być wystawiona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zapłaty (zarówno zaliczki jak i należności końcowej). Po upływie terminu Ośrodek odmówi wystawienia faktury.
 11. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania, naruszającego porządek Ośrodka, godność innych osób lub ich dobra osobiste, Ośrodek zastrzega sobie prawo do wezwania policji, straży miejskiej lub innych służb i poproszenie Gościa o jak najszybsze opuszczenie w miarę możliwości Ośrodka.
 12. W pokojach i domkach mieszkalnych nie wolno używać żadnych dodatkowych urządzeń elektrycznych nienależących do stałego wyposażenia pokoju  z wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów i ładowarek.
 13.  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej, jak i materialnej za szkody, kradzież samochodów lub przedmiotów/mienia  (w samochodach, domkach, itp.). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 14. Wszelkie usterki wczasowicze zgłaszają do właściciela ośrodka.
 15. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 16. Za zgubienie klucza do domku,  pokoju pobierana jest opłata 50 zł.
 17. W pokojach i domkach mieszkalnych nie wolno używać żadnych dodatkowych urządzeń elektrycznych nienależących do stałego wyposażenia pokoju   z wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów i ładowarek.
 18. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Ośrodka zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

REZERWACJA

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo lub w Ośrodku.
 2. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto Ośrodka zaliczki   w wysokości 30% całkowitego kosztu pobytu bądź całej kwoty za pobyt. Przedpłatę należy dokonać w ciągu 3 dni od rezerwacji.
 3. W przypadku rezerwacji na jedną noc Ośrodek zastrzega sobie możliwość wymagania 100% przedpłaty w zależności od aktualnego obłożenia.
 4. Wpłaty za rezerwację należy dokonać na konto: Bank Millennium Nr rachunku: 92 1160 2202 0000 0005 4795 2536  (w tytule przelewu proszę wpisać imię nazwisko, datę pobytu oraz numer domku, pokoju)
 5. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
 6. W tytule przelewu prosimy o podanie terminu pobytu oraz imienia i nazwiska osoby, na które dokonana jest rezerwacja.
 7. Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8.  W przypadku skrócenia pobytu Gość pokrywa 30% wynajmu za niewykorzystane doby.
 9. Prosimy, aby przy rezerwacji obowiązkowo uzgadniać pobyt psa lub kota ( 12 zł / 1 doba). Psy towarzyszące gościom powinny posiadać ważne szczepienie i  prowadzone muszą być na smyczy (groźne rasy dodatkowo w kagańcach). Właściciel psa  zobowiązuje się do sprzątania nieczystości po swoim psie na terenie Ośrodka.

REZYGNACJA Z REZERWACJI

 1. Rezygnacji z rezerwacji należy dokonać tylko i wyłącznie drogą mailową na adres olawit1@wp.pl
 2. W przypadku nie stawienia się w Ośrodku w dniu rozpoczęcia się rezerwacji, Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę oraz skasowania rezerwacji na pozostałe doby o ile nie otrzyma od Gościa informacji o późniejszym przyjeździe.

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować do właściciela Ośrodka lub osób do tego upoważnionych.

Gość akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulamin obowiązujący w Ośrodku.

Życzymy przyjemnego i słonecznego pobytu w naszym Ośrodku

Comments are closed.